Nové výběrové řízení E-AUKCE ZAHRADY OPATOV

Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0820/26/R/2017 dne 26.07.2017 schválila výběrové řízení na prodej 13 volných jednotek s možností zakoupení si spoluvlastnického podílu k jednotce nebytový prostor-garáž v novostavbě bytového domu v Praze 4, Horynova 2389/1 (Zahrady Opatov), v k.ú.  Chodov, a to formou výběrového řízení s elektronickou aukcí ve spolupráci se spol. Jihoměstská majetková a.s. za cenu v místě a čase obvyklou, jejímž podkladem je znalecký posudek.

Pro další informace a podmínky nového výběrového řízení sledujte webové stánky MČ Praha 11 a spol. Jihoměstská majetková a.s.

Organizací elektronické aukce je pověřena spol. Jihoměstská majetková a.s.,  IČO: 28199081, se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415.  Další podrobnosti ohledně tohoto výběrového řízení poskytuje tato společnost na:

Tel.:  226 801 200

e-mail: prodej@jihomestska.cz

web: www.jihomestska.cz

Aktuální informace zde

Zpět na výpis novinek