Proběhly každoroční pravidelné jarní technické prohlídky budov

V měsíci dubnu 2018 proběhly na všech objektech městské části Praha 11, které má Jihoměstská majetková a.s. svěřeny ve správě, každoroční pravidelné jarní technické prohlídky budov, které posuzují jejich vnitřní i vnější stav i včetně stavu přilehlých pozemků.

Na základě zjištěných potřeb rozsáhlejších oprav a investic se začíná již od měsíce května 2018 následně připravovat návrh plánu jednotlivých akcí do rozpočtu MČ Praha 11 na příští rok. Řeší se samozřejmě, ke spokojenosti nájemců jednotlivých budov, i veškeré požadavky na zajištění různých drobných oprav a údržby.

Zpět na výpis novinek