Středisko sportu JMM získalo dotaci od hl. m. Prahy

Středisko správy a provozu sportovišť bylo úspěšné ve věci žádosti o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu od hl. m. Prahy.

Naše společnost tak získá ročně celkem 475.000,-Kč na náklady spojené přímo s provozem (teplo, elektřina, vodné a stočné) našich dvou sportovních hal, které máme ve správě. Dalším pozitivem je, že tato finanční podpora byla získána na 3 roky dopředu.

 

Velký dík patří celému týmu střediska za přípravu podkladů pro žádost o předmětný grant a zároveň poděkování místopředsedovi představenstva naši společnosti Ing.Ondřeji Prokopovi, který byl garantem této žádosti.

 

Zpět na výpis novinek