Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici ředitele Jihoměstské majetkové a.s.

Nabízíme Vám:

 • zázemí české společnosti s více jak desetiletou tradicí na trhu
 • perspektivní a zajímavou práci s možností vysoké míry seberealizace a spoluodpovědnosti za výsledky práce
 • finanční ohodnocení odpovídající náročnosti pracovní pozice
 • možnost dalšího profesního růstu a sebevzdělávání, 5 týdnů dovolené, mobilní telefon, služební vozidlo, Notebook.

 

Požadavky pro výkon funkce:

 • dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • obor vzdělání – veřejná správa, právo, finance a ekonomika, regionální rozvoj a správa výhodou
 • řízení většího kolektivu zaměstnanců
 • znalost zákoníku práce, zákona o úřednících územních samosprávných celků, správního řádu
 • znalost zákona č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů
 • znalost postavení, činnosti a působnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů, právní a ekonomický přehled o systému a fungování veřejné správy
 • řídící a koncepční práce, tvůrčí a analytické myšlení
 • organizační a rozhodovací schopnosti, umění jednat s lidmi
 • časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. „B“ a řidičská praxe
 • znalost problematiky správy nemovitostí nebo facility managementu a orientace ve státní správě vítána 

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, tel. nebo e-mailové spojení uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího občana )
 • datum a podpis zájemce
 • datum možného nástupu

 

Součástí písemné přihlášky bude:

 1. strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 3. cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 4. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 5. písemná představa o pozici, na kterou je přihláška poslána (v rozsahu jedné stránky A4)

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 19. 7. 2019 v obálce označené „VŘ - ředitel Jihoměstské majetkové“ na adresu Jihoměstská majetková a.s., Tererova 1356/6a, 149 00, Praha 4 - Chodov

 

Zpět na výpis novinek