Aktuality

Společnost Jihoměstská majetková a.s. pronajme v objektu Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha 11 - prostory 14. patra

Prostory jsou zkolaudovány pro potřeby zdravotnického využití. Bližší informace podá ing. Kováč – kovac@jihomestska.cz, tel: 226801222, 733736158