Aktuality

Hledáme pracovníky na pletí záhonů ve veřejné zeleni

Práce je vhodná zejména pro ženy. Nástup je možný ihned.

Odprodej staveništního oplocení HERAS

MČ Praha 11 nabízí k odprodeji staveništní oplocení HERAS, viz foto, v počtu 200 plotových dílců 2000 x 2100 mm, 200 betonových patek, 50 ocelových vzpěr, cena dohodu, nabídněte. Kontaktní osoba: vedoucí OSM Ing. Boublík 267 902 273, email:...

Společnost Jihoměstská majetková a.s. pronajme v objektu Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha 11 - prostory 14. patra

Prostory jsou zkolaudovány pro potřeby zdravotnického využití. Bližší informace podá ing. Kováč – kovac@jihomestska.cz, tel: 226801222, 733736158