E-aukce

Na základě usnesením č. 0493/21/R/2019 dne 13.05.2019

Nabízíme prodej nemovitostí v ul. Stachově, k. ú. Háje, formou výběrového řízení s elektronickou aukcí včetně podmínek výběrového řízení pozemek parc. č. 555, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m2, jehož součástí je stavba č. p. 187 v ul. Stachově pozemek parc. č. 556, zahrada, o výměře 382 m2

Záměr prodeje formou výběrového řízení s elektronickou aukcí včetně podmínek výběrového řízení byl schválen na 21. schůzi Rady městské části Praha 11

Minimální kupní cena: 7.080.000 Kč

Výše kauce: 300.000 Kč

Datum a čas prohlídek:

  • dne 29.05.2019 od 16.00h
  • dne 12.06.2019 od 16.00h

Přílohy