E-AUKCE ZAHRADY OPATOV

Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0820/26/R/2017 dne 26.07.2017 schválila výběrové řízení na prodej 13 volných jednotek s možností zakoupení si spoluvlastnického podílu k jednotce nebytový prostor-garáž v novostavbě bytového domu v Praze 4, Horynova 2389/1 (Zahrady Opatov), v k.ú.  Chodov, a to formou výběrového řízení s elektronickou aukcí ve spolupráci se spol. Jihoměstská majetková a.s. za cenu v místě a čase obvyklou, jejímž podkladem je znalecký posudek.

Pro další informace a podmínky nového výběrového řízení sledujte webové stánky MČ Praha 11 a spol. Jihoměstská majetková a.s.

Děkujeme za Váš zájem ve  výběrovém řízení, aktuální dokumenty ke stažení naleznete níže. 

Organizací elektronické aukce je pověřena spol. Jihoměstská majetková a.s.,  IČO: 28199081, se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415.  Další podrobnosti ohledně tohoto výběrového řízení poskytuje tato společnost na:

Tel.:  226 801 200

e-mail: prodej@jihomestska.cz

web: www.jihomestska.cz

 

Aktuální dokumenty ke stažení: 

Popis objektu

Bytový objekt „Zahrady Opatov“ se nachází v městské části Prahy 11 – Chodov, jihovýchodně od Litochlebského náměstí. Projekt je situován v Horynově ulici v těsné blízkosti stanice metra Opatov.

Objekt má 1 podzemní a 9 nadzemních podlaží. Suterén a přízemí budovy zaujímá obdélníkový půdorys cca. 70 m x 75 m. Nadzemní část bytového domu sestává ze tří obdélníkových sekcí ve tvaru písmene U, které tvoří k jihu otevřený dvůr. V 1. podzemním a v části 1. nadzemního podlaží se nachází 201 parkovacích stání, technické prostory, sklepy pro byty. V části 1. nadzemního podlaží jsou umístěny 4 nebytové prostory. Od 2.NP do 9.NP je navrženo celkem 194 bytových jednotek. Bytový dům se skládá ze čtyř sekcí A - D. Sekce A a C mají šest nadzemních podlaží, sekce B devět nadzemních podlaží a sekce D devět nadzemních podlaží.

Součástí stavby je i na napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a řešení vnějších úprav a výsadby zeleně.

Přehled bytů 

Novostavba na Praze 4, Horynova 2389/1 (Zahrady Opatov)

č.

jednotka

(způsob využití byt)

(=J)

Schema bytu

velikost plochy  J dle prohlášení vlastníka  v m2

podlaží

minimální kupní cena J (v Kč)*

výše kauce (smluvní pokuty) v Kč

parkovací stání

datum a čas prohlídky  J

číslo

podíl dle prohlášení vlastníka

číslo

m2

kupní cena v Kč*

1

2389/7201

795/182605

 Půdorys

3+kk

79,5

7

3.950.800

200.000

93

13,1

239.075

 

 

vždy

od 15:00

do 18:00

 

ve dnech:

 

22.08.2017

31.08.2017

06.09.2017

13.09.2017

17.9.2017

18.09.2017

20.09.2017

 

2

2389/7202

408/182605

Půdorys

1+kk

40,8

7

2.589.100

200.000

-1

13,8

251.850

3

2389/7203

448/182605

Půdorys

1+kk

44,8

7

2.768.450

200.000

-2

12,3

224.475

4

2389/7204

639/182605

Půdorys

2+kk

63,9

7

3.148.400

200.000

-3

14,8

270.100

5

2389/7205

762/182605

Půdorys

3+kk

76,2

7

4.006.050

200.000

-18

12,2

222.650

6

2389/8201

860/182605

Půdorys

3+kk

86

8

4.260.200

200.000

-15

12,2

222.650

7

2389/8202

402/182605

Půdorys

1+kk

40,2

8

2.186.200

200.000

-38

12,3

224.475

8

2389/8203

446/182605

Půdorys

1+kk

44,6

8

2.361.300

200.000

-39

12,5

228.125

9

2389/8204

642/182605

Půdorys

2+kk

64,2

8

3.149.250

200.000

-40

12,3

224.475

10

2389/8205

759/182605

Půdorys

3+kk

75,9

8

3.893.850

200.000

-16

12,5

228.125

11

2389/9201

1000/182605

Půdorys

3+kk

100

9

5.161.200

200.000

-14

17,2

313.900

12

2389/9202

627/182605

Půdorys

2+kk

62,7

9

3.478.200

200.000

-13

16,5

301.125

13

2389/9203

685/182605

Půdorys

2+kk

68,5

9

3.456.100

200.000

-33

20,6

375.950

 


Poznámka:

*kupní ceny v této tabulce jsou uvedeny bez DPH
*ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  • PV = „PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA O ROZDĚLENÍ PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM - bytový komplex Zahrady Opatov č.p. 2389, na pozemku parc. č. 2014/645 v kat. území Chodov, obec Praha, ul. Horynova“ 
  • kupní cena u J nezahrnuje kupní cenu na Jednotce nebytový prostor-garáž (za parkovací stání)

Fotogalerie