Garáže Vojtíškova

Mobil: +420 722 068 722
E-mail: vojtiskova@jihomestska.cz
Tato stavba je poměrně nová a dává k dispozici občanům Horních Kunratic k dispozici 375 parkovacích stání, převážně v krytých podlažích. Budova má pojízdnou střešní konstrukci, kde je umožněno parkování 89 vozidlům na střeše objektu. Parkovací dům je střežen 24 hodin denně obsluhou, která má k dispozici kamerový systém se 16 kamerami, jejichž přenos je sledován online na obrazovkách obsluhou garáží. Záznam je ukládán na disková pole videoserverů, a je možno do něj nahlédnout dle legislativních předpisů. Přístup do objektu je možný pouze pro držitele parkovacích karet, veškeré vstupy do objektu garáží jsou opatřeny čtečkami a otevírají se pouze po úspěšné autorizaci. Data o pohybu jednotlivých karet jsou zobrazována a ukládána do řídícího počítače. Dá se tedy říci, že přístup s neautorizovanou kartou není

 

Cena parkovného od 1.1.2019

Fyzické osoby cena vč. DPH
Právnické osoby cena vč. DPH
ZTP cena vč. DPH
 Střecha
1 090,- Kč
1 687,- Kč
690,- Kč
850,- Kč