Havarijní služba


Společnost Jihoměstská majetková a.s. zajišťuje smluvně pro své zákazníky od 1. poloviny roku 2013 havarijní službu. 
 

Jedná se o odstraňování havarijních stavů v plném rozsahu, pokud je to technicky možné v daný okamžik, případně jsou provedena taková opatření, kterými se zabrání vzniku škod na majetku či zdraví osob. Havarijní služba spočívá v odstranění závad na rozvodech a zařízeních elektro, vody včetně odpadního potrubí, ústředního vytápění a plynu. Službu zajišťujeme prostřednictvím mobilní linky v pracovních dnech od 16.00 hodin do 08.00 hodin a nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně o sobotách, nedělích a svátcích.
 
Telefon na havarijní službu Jihoměstská majetková a.s.: +420 222 266 564 

Havarijní službu chápeme jako nezbytný doplněk spravovaných nemovitostí či jako rozšířený výkon technické správy. V případě zájmu o tuto službu s příslušným Společenstvím vlastníků jednotek či Bytovým družstvem uzavřeme smluvní vztah, ve kterém je definována paušální cena za jednotku rovnající se jedné koruně, paušální sazba za výjezd v hodnotě sto korun a jednotná cena za hodinovou zúčtovací sazbu ve výši třista korun českých. Ve smlouvě jsou také definovány povinnosti smluvních stran včetně doby dojezdu na zajištění havarijní opravy, tj. do jedné hodiny po nahlášení havarijní situace oprávněnou osobou na výše uvedený mobilní telefon. Paušální cena za jednotku je hrazena formou splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ceny za havarijní zásah v bytě jsou hrazeny vlastníkem jednotky na místě zásahu či nájemcem bytu ve znění platné legislativy, případně Společenstvím vlastníků jednotek za zásah havarijního charakteru ve společných prostorách domu.
 

V případě zájmu o tuto službu, kontaktujte vedoucího střediska správy bytů p. Jiřího Kozmana 733 736 149 nebo email kozman@jihomestska.cz

V případě havárie v mimo pracovní dobu volejte dispečink havarijní služby:

  Společenství vlastníků jednotek Havarijní služba kontakt  
1 č.p. 1810-1811-1812 JMM 733 736 173  
2 č.p. 1814-1815-1816 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
3 č.p. 1817-1818-1819 JMM 733 736 173  
4 čp. 1314-1315 JMM 733 736 173  
5 1512-1513-1514 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
6 č.p. 1383-1384-1385 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
7 č.p. 2037-2038-2039 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
8 č.p. 2147-2148 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
9 č.p. 1355-1356 JMM 733 736 173  
10 č.p. 1568 není technická správa    
11 č.p. 1744 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
12 č.p. 524-525-526 JMM 733 736 173  
13 č.p. 1508-1509-1510-1511 JMM 733 736 173  
14 č.p. 1567 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 2 41 41 41 41  
15 č.p. 534-535-878 JMM 733 736 173  
16 č.p. 735 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
17 č.p. 521,522,523 JMM 733 736 173  
18 č.p. 1390 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
19 č.p. 1388 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
20 č.p. 1531 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
21 č.p. 1392 JMM 733 736 173  
22 č.p. 1389 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
23 č.p. 1551 JMM 733 736 173  
24 č.p 1504-1505-1506-1507 JMM 733 736 173  
25 č.p. 1566 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
26 č.p. 1571-1572-1573-1574 JMM 733 736 173  
27 č.p. 1620-1621 JMM 733 736 173  
28 č.p. 1641 JMM 733 736 173  
29 č.p. 1601 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
30 č.p. 736 JMM 733 736 173  
31 č.p. 2034-2035-2036 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
32 1423-1424 JMM 733 736 173  
         
Přehled BD
1 686-689 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
2 1320-1323 není technická správa    
         
Přehled objektů MČ Praha 11
1 DPS Blatenská 2146 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
2 DPS Šalounova 2025 BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o. 605 424 242 / 241 41 41 41  
3 Hviezdoslavova 519 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
Hviezdoslavova 520 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
4 Dunovského 824 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
5 Dunovského 825 prázdný dům    
6 Čenětická 3125 garáže    
7 Petýrkova 1949 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
Petýrkova 1950 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
Petýrkova 1952 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
Petýrkova 1953 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898  
Petýrkova 2254 TOMMI-holding, spol. s r.o. 602 299 898