Hlídané parkoviště Hráského

E-mail: hraskeho@jihomestska.cz
Lokalita: Pozemek před budovou Hráského 2231/25

Hlídané parkoviště na Hráského ulici je pilotním projektem Jihoměstské parkovací a.s. a Městské části Praha 11, jak vyjít vstříc občanům této městské části. Poskytujeme zde parkování krátkodobé parkování za 20,-Kč/hod., celodenní za 100,- Kč. Tohoto využívají zejména klienti polikliniky Šustova, jejíž okolí trpí nedostatkem volných parkovacích míst. Zde jsme si též ověřili, že lze takovéto parkoviště provozovat v daleko vlídnějším prostředí, nežli je provozují mnozí další v okolí. Nové investice směřovaly zejména do nové buňky obsluhy, oplocení a přístupovému systému. Též revitalizace zeleně dostala svého.


Cena parkovného od 1.1.2019

Fyzické osoby cena vč. DPH
Právnické osoby cena vč. DPH
ZTP cena vč. DPH
840,- Kč
1020,- Kč
X