Jak uzavřít smlouvu

V případě, že se rozhodnete pro uzavření smlouvy o podnájmu parkovacích prostor v garážích Opatovská a Vojtíškova je zapotřebí:

 1. Osobně se dostavit do garáží a u obsluhy si vyžádat aktuální informaci o volných parkovacích místech
 2. Po vybrání parkovacího místa Vám bude vydán předávací protokol s potřebnými údaji pro sepsání smlouvy
 3. Termín pro sepsání smlouvy je potřeba si PŘEDEM telefonicky domluvit v kanceláři společnosti na telefonním čísle +420 223 016 814 nebo +420 736 484 247
 4. K podpisu smlouvy si s sebou přineste:
 • Předávací protokol s údaji o parkovací kartě a parkovacím místě
 • Malý technický průkaz ( Osvědčení o registraci vozidla)
 • V případě, že budete požadovat slevu z ceny za parkování z důvodu, že jste držitelem průkazu ZTP, ZPT/P, přineste platný  průkaz s sebou
 • Bude –li smlouva evidována na právnickou osobu nebo na osobu fyzickou podnikající, pak je potřeba doložit, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list.
 1. V předem dohodnutý termín s Vámi bude v kanceláři sepsána smlouva o podnájmu parkovacích prostor.
 2. Prostory garáží můžete užívat od data uvedeného na smlouvě.
 3. Upozornění:
  Smlouvy pro firmy a podnikající fyzické osoby musí podepisovat osoba k tomuto úkonu oprávněná. Tedy osoba, která je na výpisu z obchodního rejstříku, případně na živnostenském listu. V případě, že bude smlouvu podepisovat jiný zástupce společnosti, je potřeba doložit ověřenou plnou moc k tomuto úkonu.
V případě, že je Vám cokoliv na tomto postupu nejasné, či požadujete podrobnější informace, kontaktujte nás na výše uvedených telefonních číslech. 

Soubory ke stažení