Komerční prostory

Aktuálně nabízené komerční prostory (katalogový list ke každé jednotce je k vidění po kliknutí na konkretní číslo komerčního prostoru)

KOMERČNÍ PROSTORY   Nájem komerční prostory Služby
Podlaží Sekce č. Plocha (m2)
1.np A K.2 118,5 48 609 3 000
1.np B K.3 169,4 68 969 3 000
1.np B K.4 82,8 34 329 3 000

 

Termíny fyzických prohlídek Komerčních prostor:

Termín:           pondělí 19.2.2018 - pátek 23.3.2018

Čas:                 Po – Čt                                   8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

                        Pá 2.2.                                    do 14:00

Místo:             Horynova 2389/1, provozovna Jihoměstské majetkové a.s.

Termín pro podání „Závazných přihlášek“  Komerční prostor do 23.3. 2018 do 14:00