Kontakty


 

Sídlo společnosti:


Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 - Háje
IČ: 281 99 081
DIČ: CZ281 99 081


V případě havárie v mimo pracovní dobu volejte dispečink havarijní služby.


 

Kontakní osoby 

Provozovna pro správu bytů a nebytových objektů:    
Tererova 1356/6a    
149 00 Praha 4    
Spojovatelka tel.: + 420 226 801 200    
info@jihomestska.cz    
     
Představenstvo společnosti    
     

Vedení společnosti

   
     
     
Ing. Radek Adamec - ředitel společnosti    
Tererova 1356/6a    
149 00 Praha 4    
     
adamec@jihomestska.cz    
     

Kancelář ředitele

   
     
Mgr. Jakub Lapáček - vedoucí právního úseku a personalista    
Tererova 1356/6a    
149 00 Praha 4    
Tel: +420 739 661 990    
lapacek@jihomestska.cz
 
 
     
Mgr. Barbora Šimků - druhý právník Ing. Marie Žáčková - ekonom společnosti  
Tererova 1356/6a Tererova 1356/6a  
Tel: 226 801 225, 776553325 Tel: 226 801 210, 734 622 271  
simku@jihomestska.cz zackova@jihomestska.cz  
     

Středisko správy bytů

   
     
Ivo Kroc -  vedoucí střediska správy bytů      
Tel: 733 736 103    
kroc@jihomestska.cz    
     
Ivan Pik - technik Zahrady Opatov    
Tel: 734 622 224    
pik@jihomestska.cz    
     
Jiří Ečer – technik pro bytové domy Michael Niederle - technik pro bytové domy Jaroslav Hančl - technik pro bytové domy
Tererova 1356/6a Tererova 1356/6a Tel: 226 801 211, 777 757 187
149 00 Praha 4 149 00 Praha 4 hancl@jihomestska.cz
Tel.: 226 801 253, 733 736 175 Tel: 226 801 212, 775 103 679  
ecer@jihomestska.cz niederle@jihomestska.cz   
     
Jana Kubíková - přepis nájmů pro BD a SVJ Magdaléna Solarová - předpis nájmu pro BD a SVJ Martina Kulišová - předpis nájmu pro BD a SVJ
Tel: 226 801 228/733 736 169 Tererova 1356/6aTererova 1356/6a Tererova 1356/6a

kubikova@jihomestska.cz

149 00 Praha 4 149 00 Praha 4
  Tel: 226 801 214, 733 120 428 Tel: 733 538 577, 226 801 213
  solarova@jihomestska.cz kulisova@jihomestska.cz
     
Sylva Hančlová- účetní pro BD a SVJ    
Tererova 1356/6a    
149 00 Praha 4    
Tel: 226 801 243 , 733 125 891    
hanclova@jihomestska.cz    
     
Monika Boublíková - administrativa    
Tererova 1356/6a    
149 00 Praha 4    
Tel: 226 801 200     
boublikova@jihomestska.cz    
     

Středisko správy nebytových prostor

   
     
Josef Petržela – vedoucí střediska správy nebytových prostor + MDC    
Tererova 1356/6a    
149 00 Praha 4    
Tel: 721 441 135    
petrzela@jihomestska.cz    
     

Vladimíra Králová - technik nebytových objektů - MŠ

Olga Štursová– technik nebytových objektů – ZŠ

Roman Kotrba - investiční technik

Tererova 1356/6a Tererova 1356/6a Tererova 1356/6a
149 00 Praha 4 149 00 Praha 4 149 00 Praha 4
Tel: 226 801 223, 731 657 603 tel: 226 801 227, Tel: 733 736 176 Tel: 226 801 202, 733 736 105
kralova@jihomestska.cz stursova@jihomestska.cz kotrba@jihomestska.cz
     
Daniel Gregorovič – vedoucí technik 11VS Aleš Zbořil - technik nebytových objektů  
Mírového hnutí 2385 Tererova 1356/6a  
149 00 Praha 4 149 00 Praha 4  
Tel: 606 609 053 tel: 733 736 149  
gregorovic@jihomestska.cz zboril@jihomestska.cz  
     
Libor Kmoníček - technik 11VS

Jaroslav Flendr - technik 11VS

 
Mírového hnutí 2385 Mírového hnutí 2385  
149 00 Praha 4 149 00 Praha 4  
Tel: 733 736 107 Tel: 739 305 604  
 kmonicek@jihomestska.cz flendr@jihomestska.cz  
     
Alena Luláková - předpis nájmu pro nebytové objekty    
Tererova 1356/6a    
149 00 Praha 4    
Tel:  226 801 241, 733 736 146    
lulakova@jihomestska.cz    
     
Pavla Dohnalová - administrativa    
Terevova 1356/6a    
149 00 Praha 4    
Tel: 226 801 200    
dohnalova@jihoměstska.cz    
     

Středisko parkování

   
     
Mgr. Jana Jančáková - předpis nájemného a účetní střediska parkování    
Anny Drábíkové 534/1    
149 00 Praha 4    
Tel: 223 016 814, 736 484 247    
jancakova@jihomestska.cz    
     

Středisko úklidu a údržby zeleně

   
     
Zdeněk Hamaj - vedoucí střediska údržby zeleně a komunikací

Helena Šubertová - kontrola zeleně a posuzování postupu údržby

Michaela Seifertová - koordinátor správy zeleně

Hráského 1902 Hráského 1902 Hráského 1902
149 00 Praha 4 149 00 Praha 4 149 00 Praha 4
Tel: 226 801 252, 733 736 109

Tel: 734 622 272

Tel: 226 801 254, 733 736 168
hamaj@jihomestska.cz subertova@jihomestska.cz seifertova@jihomestska.cz
     

Středisko správy a provozu sportovišť 

   
     
Jan Hegedüs - vedoucí střediska správy sportovišť    
Hrabákova 2001    
149 00 Praha 4    
Tel: 733 348 477     
hegedus@jihomestska.cz