Multifunkční objekt SANDRA

Multifunkční objekt SANDRA Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha Chodov

Kromě výkonu správy na školních objektech, bytových a nebytových objektech na území městské části Praha 11, má Jihoměstská majetková a.s. nově od 1. 7. 2016 na základě uzavřené pachtovní smlouvy s městskou částí Praha 11 svěřen do užívání multifunkční objekt Sandra.

Jsme si vědomi toho, že okolí Sandry nereagovalo vždy kladně na provoz objektu. Naším cílem je v současné době zlepšení bezpečnostních podmínek, dodržování pořádku v okolí objektu a zabránění vandalismu uvnitř i vně objektu Sandra. Začali jsme s instalací vnějšího kamerového systému na venkovní fasádu. Chystáme realizaci vnitřního kamerového systému ve společných částech objektu včetně výtahů.

Dále plánujeme úpravy ve vestibulu budovy, jako zřízení recepce a turniketového přístupového systému, který zajistí vstup do budovy pouze oprávněných osobám a umožní tak širší využití objektu.

V přízemí budovy jsme také nově vybavili kanceláře pro naše pracovníky působící na Sandře. Nejen pro klienty objektu Sandra mají pravidelné úřední hodiny:

Úřední hodiny

Po – Pá     8:00 – 10:00,    13:00 – 14:00 hod

Kontakty:

Údržba - p. Štěpán tel.: 607 727 394

Pronájmy - p. Závorka tel.: 602 695 449

V uvedené hodiny je možno kontaktovat pracovníky Jihoměstské majetkové a.s. k vyřízení požadavků, stížností a námětů na zlepšení provozu objektu Sandra.