Multifunkční objekt SANDRA

Multifunkční objekt SANDRA Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha Chodov

MČ Praha 11 uzavřela v dubnu roku 2019 smlouvu na provedení stavebních úprav objektu Nad Opatovem 2140 - ubytovny Sandra se zhotovitelem HOCHTIEF CZ a.s., termín zahájení stavebních prací připadl na červenec 2019. 174 nových ubytovacích jednotek, které zde místo obávané ubytovny vzniknou, pak bude primárně sloužit mladým jihoměstským rodinám, seniorům nebo pracovníkům v oblastech důležitých pro chod městské části - učitelům, lékařům, hasičům, strážníkům Městské policie či zdravotním sestrám. Součástí projektu je rovněž revitalizace přilehlého okolí, zlepšení občanské vybavenosti a zvýšení počtu parkovacích míst v dané lokalitě.