Odstraňování nelegálních výlepů

Jihoměstská majetková a.s. zajišťuje pro Městskou část Praha 11 odstraňování nelegálně vylepených plakátů a nelegálně umístěných reklamních banerů na území Jižního města. Jedná se bohužel o rozšířený nešvar, který Městská část Praha 11 již nehodlá déle tolerovat. Umísťování reklamních banerů a plakátů bez povolení MČ Prahy 11 je nelegální s možnými postihy v případě prokázání této činnosti. V mnohých případech mohou ohrozit nelegeálně umístěné reklamní banery a plakáty bezpečnost silničního provozu. 

V rámci této činnosti provádíme taktéž odstraňování tzv. "Tegů" v podchodech, na zastávkách MHD, apod. Upozorňujeme, že i tato činnost je nelegální a v případě prokázání, je právně postižitelná.