Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb:

  • Žádost lze podat písemně na adresu Jihoměstská majetková a.s., Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 – Háje,
  • Žádost lze rovněž podat elektronicky na e-mailovou adresu info@jihomestska.cz ,
  • O žádosti rozhoduje ředitel obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s.,
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmínutí části žádosti lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí na adresu Jihoměstská majetková a.s., Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 – Háje a rozhoduje o něm Představenstvo obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s.,
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím lze podat na adresu Jihoměstská majetková a.s., Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 – Háje a rozhoduje o ní Představenstvo obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s.

Postup platí od 25.3.2013


Soubory ke stažení: