Provoz sběrného dvora pro odkládání rostlinných zbytků

Jihoměstská majetková a.s. zajišťuje pro Městskou část Praha 11 provoz sběrného dvora pro odkládání rostlinných zbytků v období od 1.4. do 30.11. příslušného kalendářního roku.

Sběrný dvůr: K Dubu (po pravé straně u lávky přes dálnici D1),odpovědný pracovník: Jiří Řehoř, mob: 733 736 162

Otevírací doba: 
Středa: 9 - 12h 
Sobota: 9 - 12 h
Neděle: 13 - 17h 

 

Tato služba byla zřízena Městkou částí Praha 11 pro občany Jižního Města, a to zdarma. Není určena pro živnostníky.Ve dvoře je možné odkládat rostlinné zbytky ze zahrad i kuchyní jako shrabané listí, posekanou trávu, vypleté plevele, zbytky ze zeleniny apod. Rostlinné zbytky budou odvezeny na městskou kompostárnu.

Ukládat nelze : gastroodpad, živočišné zbytky vč. kostí, silné větve a pařezy. Přinesené slabší větve (do průměru 50 mm)budou štěpkovány obsluhou dvora a pro občany JM jsou k dispozici zdarma.