Správa a provoz kamerového systému

Společnost Jihoměstká majetková a.s. provádí správu kamerového systému pro Městkou část Praha 11. V této činnosti je obsaženo provádění monitoringu mateřských škol a základních škol, který je prováděn 24 hodin denně 7 dní v týdnu z multifunkčního dohledového centra (MDC) umístěného v provozovně JMM a.s. na adrese Tererova 1356/6a. Je zcela prokazatelné, že v objektech, kde fungují monitorovací systémy se případy vandalismu utlumily na minimum. Proto máme zájem i do budoucna tyto bezpečné zóny maximálně rozšiřovat. V součinnosti s orgány Městské policie hl. m. Prahy a Policie České republiky se podařilo zaznamenat a vyřešit několik drobných případů kriminality a vandalismu. V jednom případě bezpečnostní služba prakticky zachránila život včasným přivoláním lékařské záchranné služby.