Správa bytového fondu

Společnost Jihoměstská majetková a.s. v současné době provádí na základě uzavřených mandátních smluv správu cca 5 600  bytových a nebytových jednotek. Tyto jednotky jsou zhruba ze 2/3  vlastnictví (SVJ a BD) a cca z 1/3 ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené městské částí Praha 11. Správa bytových domů je prováděna v moderně upravených bezbarierových kancelářích v bytovém domu Tererova 1356/6, Praha 4 – Chodov, kde má společnost Jihoměstská majetková a.s. svoji provozovnu.

Našim zákazníkům jsou nabízeny komplexní služby v oblasti správy bytových domů pro klienty z řad společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a dalších vlastníků nemovitostí, které mimo jiné zahrnují technickou správu, předpis nájemného a účetní servis, havarijní službu, údržbu zeleně, úklid kontejnerových stání, organizování shromáždění vlastníků a členských schůzí, zajištění souvisejících právních služeb a organizačního poradenství.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o poskytování uvedených služeb se prosím obracejte na vedoucího střediska správy bytů pana Ivo Kroce – viz kontakty.