Správa mateřských a základních škol

Na základě uzavřené mandátní smlouvy provádíme správu základních a mateřských škol na území městské části Praha 11.  Jedním z nejdůležitějších témat v rámci této správy je koncepční práce v oblasti úspor energií. Městská část Praha 11 investovala a investuje velkou část finančních prostředků do oblasti úspor tepla. V rámci regenerace objektů základních a mateřských škol v minulých letech byla mimo jiné provedena výměna oken, zateplení střech a fasád. Velké množství finančních prostředků směřuje také do revitalizace vnitřních prostor. Vzhledem k důkladné evidenci spotřeb médií jsou provedená energetická opatření porovnávána a vyhodnocována. Lze tedy zpětně vyhodnotit, zda provedená oprava či investice do oblasti úspor energií byla úspěšná, či nikoliv. Je naprosto prokazatelné, že energetická opatření, která byla již realizována Městskou částí Praha 11, byla úspěšná a smysluplná.  Vložené náklady se již začínají vracet formou úspor energií.  Ve snižování spotřeb nám v této oblasti pomáhá kvalitní regulace ústředního topení s možností vzdáleného provádění změn topného režimu a monitoringu havarijních stavů.      

V současné době je proces regenerací mateřských škol ukončen. Regenerace základních škol ještě dále probíhá. Zateplení fasád, přinesla ruku v ruce nové architektonické pojetí. Šedivá a strohá architektura mateřských a základních škol je již minulostí. Rekonstruované budovy jsou barevné a architektonicky moderní.   

Přehled jednotlivých objektů:

objekty mateřských škol v přímé správě  
Ulice č. popisné
mateřská škola Stachova 518
mateřská škola Janouchova 671
mateřská škola Dubnova 806
mateřská škola Modletická 1401
mateřská škola Modletická 1402
mateřská škola Konstantinova 1480
mateřská škola Křejpského 1503
mateřská škola Markušova 1556
mateřská škola Vejvanovského 1610
mateřská škola Mírového hnutí (Leopoldova) 1680
mateřská škola Květnového vítězství 1738
mateřská škola V Benátkách 1751
mateřská škola Donovalská 1862
mateřská škola Hroncova 1882
mateřská škola Hroncova 1883
mateřská škola Hrabákova 2000
mateřská škola Blatenská 2145
mateřská škola Babákova 2149
   
   
objekty mateřských škol ve svěřené správě  
Ulice č. popisné
mateřská škola Anny Drabíkové 536
mateřská škola Sulanského 693
mateřská škola Jažlovická 2119
   
objekty základních škol v přímé správě  
Ulice č. popisné
základní škola Květnového vítězství 57
základní škola Mendelov 550
základní škola K Milíčovu 674
střední škola, Schulhoffova 844
základní škola Ke Kateřinkám 1400
VŠAP Chomutovická 1443
základní škola Květnového vítězství 1554
základní škola Mikulova 1594
Střední škola Michael, Machkova 1646
základní škola Donovalská 1684
základní škola Campanus, Jírovcovo nám. 1782
základní škola Klíček, Donovalská 1863
základní škola Pošepného nám. 2022
Gymnázium Tererova 2135
Střední škola Stříbrského 2139