Základní informace

Jihoměstská majetková a.s.

sídlo společnosti: Ocelíkova 672/1, Praha 4, Háje, PSČ 149 00,

ředitel: Ing. Vladislav Červíček

zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
IČ: 281 99 081, DIČ: CZ 281 99 081,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 108735359/0800
108736319/0800 (pro platby parkovného)

info@jihomestska.cz

Kancelář Jihoměstská majetková a.s.
Tererova 1356/6a, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00,

Představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Tomáš Vostřel
místopředseda představenstva: Ing. Ondřej Prokop
člen představenstva: Bc. Jan Mareš
člen představenstva: Martin Pavlíček, MBA

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Vlastimil Pechlát
členka dozorčí rady: MIROSLAVA HAUSHALTEROVÁ
členka dozorčí rady: Mgr. TEREZA DOLANSKÁ
členka dozorčí rady: MIROSLAVA HAUSHALTEROVÁ
členka dozorčí rady: Ing. YVONA GROŠKOVÁ