Zimní údržba chodníků

Jihoměstská majetková a.s. zajišťuje pro Městskou část Praha 11 zimní úklid chodníků v délce cca 40 km, dle vyznačeného plánku. 

Důležité upozornění!

V případě kalamitních stavů (trvalého sněžení) provádíme úklid chodníků průběžně, v tomto případě se jedná o zmírňování následků kalamitních stavů. Po dopadu poslední vločky nastává povinnost uvedení komunikací do stavu schůdnosti. Ve vyhlášce je uvedeno: „vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu dle odst.2), budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti. Jejich úhrnná délka nepřesáhne 12 hodin.“ Společnost Jihoměstská majetková a.s. zvládne tuto lhůtu daleko dříve, nejpozději do 8 hodin!

Barevné značení v plánu:

modrá – údržbu zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy pro vlastníka chodníků hlavní město Prahu
oranžová - údržbu zajišťuje URBIA a.s. pro vlastníka chodníků hlavní město Prahu
červená - údržbu zajišťuje Jihoměstská majetková a.s. pro odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11 pro vlastníka chodníků městskou část Praha 11
zelená - údržbu zajišťuje odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 pro vlastníka chodníků městskou část Praha 11

Barevně nevyznačené chodníky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy. Správu a údržbu na nich má zajišťovat Technická správa komunikací hlavního města Prahy nebo URBIA a.s. Podle jejich rozhodnutí na nich však není zimní úklid zajišťován. (Poznámka: Na základě upozornění občanů v případě naléhavé potřeby v kalamitním období na těchto plochách v nezbytně nutném rozsahu zajišťuje úklid na své náklady městská část Praha 11). 

V případě zájmu o tuto službu z řad družstev, či společenství vlastníků bytových jednotek, kontaktujte prosím paní Michaelu Seifertovou:

Michaela Seifertová - správa zeleně 
Hráského 1902
149 00 Praha 4
Tel: 226 801 254, 733 736 168
seifertova@jihomestska.cz


Soubory ke stažení